ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » Αρχαιολογία » Το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως έκφανση του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας

Το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως έκφανση του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας

ΛΟΦΟΣ ΝΥΜΦΩΝ

ΠΗΓΗ: http://dasarxeio.com/ 

Μέσα από το σκεπτικό της απόφασης ΣτΕ 2034/2015 σχετικά με ζητήματα ανάδειξης και προστασίας, ως οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου, των τριών δυτικών λόφων της Αθήνας -Πνυκός, Νυμφών και Μουσών – Φιλοπάππου- καταδεικνύεται πως με τις εφαρμοστέες εν προκειμένω διατάξεις του ν. 3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» καθιερώνεται ειδικό δικαίωμα των πολιτών για ελεύθερη απόλαυση των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και ακώλυτη πρόσβαση σε αυτά, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο δικαίωμα απόλαυσης του πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως αυτό κατοχυρώνεται από το άρθρο 24 παρ. 1 και 6 του Συντάγματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το ανωτέρω δικαίωμα αποτελεί κατά την απόφαση και έκφανση του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ περισσότερα στο http://dasarxeio.com/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: