ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » Νέα » Τρία Πανεπιστήμια για την Ακαδημία Πλάτωνος

Τρία Πανεπιστήμια για την Ακαδημία Πλάτωνος

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ-1Έρευνα για την Ακαδημία Πλάτωνος διεξάγουν  τρία ελληνικά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του προγράμματος “Διαχείριση Μνημείων:  Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική”. Πρόκειται για το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας  του Πανεπιστημίου Αθηνών, το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας καο Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Υπάρχουν δύο ερωτηματολόγια τα οποία μπορείτε να βρείτε στο Καφενείο “ΠΛΑΤΩΝ” και ίσως και άλλους χώρους δράσης στη γειτονιά. Για την ανάπλαση και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής του Αρχαιολογικού Χώρου Ακαδημίας Πλάτωνος και ένα για το πράσινο του Πάρκου.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: