ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » Πολιτική » Θα ακυρώσει απόφαση του ΥΠΕΚΑ του 2013, το …ΥΠΕΚΑ του 2016;

Θα ακυρώσει απόφαση του ΥΠΕΚΑ του 2013, το …ΥΠΕΚΑ του 2016;

 

ΑπάντησηΥπΠολιτισμούΥΠΕΚΑ-1Έντονη κινητικότητα υπάρχει το τελευταίο διάστημα γύρω από την υπόθεση Μουζάκη, το εμπορικό κέντρο του Academy gardens που σταμάτησε 3 φορές το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η Επιτροπή Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνα και οι Κάτοικοι της περιοχής έμαθαν από τον Τύπο πως το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε για 3(!) φορά το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Περιβάλλοντος. Έμαθαν από τον Τύπο πως το ΥΠΕΚΑ επί κυβέρνησης πλέον ΣΥΡΙΖΑ έστειλε στο ΣτΕ προς έγκριση το σχέδιο Π.Δ για τους συντελεστές δόμησης στο οικόπεδο του πρώην Μουζάκη.

 

Η Επιτροπή Κατοίκων αφού διάβασε την απόφαση του ΣτΕ, ζήτησε άμεσα συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος. Η συνάντηση έγινε πριν λίγες μέρες και σε αυτήν μετείχαν δυο υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου και η Μαίρη Ζήφου, σύμβουλος της γενικής γραμματέας του ΥΠΕΚΑ Ειρήνη Κλαμπατσέα. Όπως καταδείχθηκε στη συνάντηση η Υπηρεσία του υπουργείου επιμένει στην πρόταση της για το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των 24 μέτρων που δίνει ο νέος ΝΟΚ(Νέος Οικοδομικός Κανονισμός). Χωρίς ωστόσο να λαμβάνει υπόψη της αφενός τη θέση και γνωμοδότηση του υπουργείου Πολιτισμού από το 2013 για ανώτατο ύψος στο εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο 15 μέτρα. Και χωρίς φυσικά να λαμβάνει υπόψη της τις σαρωτικές αλλαγές που θα επιφέρει η επιλογή της, κυρίως γιατί ανατρέπει τα δεδομένα για την ανάπλαση της περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνα, για την οποία έχουν δεσμευτεί.

ΑπάντησηΥπΠολιτισμούσεΥΠΕΚΑ4-2016-2Μετά από τη συνάντηση η Επιτροπή Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνα έψαξε και παρέλαβε το νέο υπόμνημα-γνωμοδότηση του υπουργείου Πολιτισμού προς το ΥΠΕΚΑ (δέστε φωτογραφία) και παράλληλα έστειλε το παρακάτω υπόμνημα με τις θέσεις της στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

 

Υπόμνημα της Επιτροπής Κατοίκων προς ΥΠΕΚΑ

 

Αθήνα, 9/5/2016

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, κ. Τσιρώνη

 Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κα Κλαμπατσέα

Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κ. Ψυχογιό & κα Σπηλιοπούλου

 

Κοιν/ση: κα Ζήφου Μαίρη, σύμβουλο

 

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧ. ΠΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ Ο.Τ. 124, 126, 127 & 128, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ»

Αξιότιμοι,

Σας παραθέτουμε τις θέσεις της Επιτροπής κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνος για το θέμα.

Η Επιτροπή κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνος συμφωνεί με τις απόψεις του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γ.Δ. Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, όπως αυτές διατυπώνονται στο Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/72690/41010/3895/1071 έγγραφο και συγκεκριμένα για την «ένταξη του Ο.Τ. 124 στον τομέα ΙΙ, με σ.δ. 2,1 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 15 μ.». Την ίδια πρόταση διατυπώνουμε και για τα Ο.Τ. 126, 127 & 128.

Οι απόψεις των κατοίκων στις γειτονιές Ακ.Πλάτωνος, Κολωνού και Σεπολίων καθώς και των φορέων τους για την προστασία – ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου, την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής συμπεριλαμβανομένου του ΒΙΟΠΑ σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του συνολικού θεσμικού πλαισίου καθώς και του νέου Ρ.Σ.Α και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, έχουν κοινοποιηθεί κατ΄ επανάληψη προς όλα τα αρμόδια υπουργεία ήδη από το 2008. Επίσης, περιλαμβάνονται αναλυτικά στην προσφυγή των κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την οποία εκδόθηκε η 2261/2014 Απόφαση του Τμήματος Ε΄ του Δικαστηρίου, το πνεύμα της οποίας είναι σαφές και με το οποίο ζητάμε να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση.

Επί πλέον, παρακαλούμε να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα ακόλουθα:

  1. Το νέο ΠΔ με βάση το οποίο θα ρυθμιστούν οι όροι δόμησης στα εν λόγω Ο.Τ. που εξαιρέθηκαν από το Π.Δ. 29.04.2013/ΦΕΚ 165ΑΑΠ, δεν μπορεί παρά να εναρμονίζεται με αυτό, σύμφωνα με το οποίο μειώθηκαν οι σ.δ. και τα ύψη κατά ζώνες σε όλη την περιοχή που περιβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο. Ειδικότερα, στο Ο.Τ. 124 με βάση το Π.Δ. 29.11.1978/ΦΕΚ 629Δ, ισχύουν σ.δ. 2,4 και ύψος 17.50 μ. Πρόταση για μεγαλύτερους όρους δόμησης (σ.δ. και ύψος) από αυτούς αποτελεί δυσμενέστερη παρέμβαση στην περιοχή και αντίκειται στο πνεύμα του από 29.04.2013 Π.Δ.

 

  1. Για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, σύμφωνα με το Ν. 3057/2002 (άρθρο 80, παραγρ. 2α) προβλέπεται ύψος 18 μ.

 

  1. Στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 56099/11.12.2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Γ.Δ. Πολεοδομίας, Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Α, αναφέρεται στο σημείο 4:

« Συμπερασματικά, μετά τα παραπάνω, θεωρούμε ότι για την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων υλοποίησης του έργου (σ.σ. του Πολυκέντρου για το οποίο έγινε δυνατή θεσμικά και η κατά παρέκκλιση τοπική τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του δήμου Αθηναίων), θα πρέπει να μειωθεί κατά το δυνατόν το μέγεθός του, προσαρμοζόμενο σε αυτό της υπόλοιπης περιοχής (δηλαδή με σ.δ. 2,1 και μέγιστο ύψος κτιρίου 15 μ.), έτσι ώστε σημείο αναφοράς στην περιοχή να είναι ο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο Αθηνών, και όχι το Πολυκέντρο που προορίζεται να τα εξυπηρετήσει».

Σημειώνουμε ότι η πιο πάνω άποψη του συγκεκριμένου εγγράφου της υπηρεσίας ισχύει, κατά τη γνώμη μας, για το σύνολο των προβλεπόμενων χρήσεων (πολεοδομικού κέντρου) στο Ο.Τ. 124 καθώς και στα υπόλοιπα τρία.

 

 

Με τιμή,

 

Επιτροπή κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνος

Θηναίας 19 & Μοναστηρίου,

10142 Αθήνα

Τηλ. 6977746824

210 5141011

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: