ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » Γειτονιά "Ακαδημία Πλάτωνος" » Το οικόπεδο της Νομαρχίας ξανά χώρος σχολείου!

Το οικόπεδο της Νομαρχίας ξανά χώρος σχολείου!

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΞανά σχολείο το “οικόπεδο της Νομαρχίας”. Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, υπό τη μορφή διατάγματος, με την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, το οικόπεδο στη γειτονιά “Ακαδημία Πλάτωνος” μεταξύ των οδών Αίμωνος, Ευκλείδου, Δημοσθένους και Λεβιδίου ορίζεται ως χώρος σχολείου. Είναι το οικόπεδο που διεκδικούν οι κάτοικοι με την ΕΚΑΠ με δυναμικές κινητοποιήσεις από το 2008 για να γίνει νηπιαγωγείο, διακόπτοντας το σχέδιο για την κατασκευή …διοικητικού κέντρου της Νομαρχίας Αθηνών.

Η απόφαση στο ΦΕΚ (Α.Α.Π 92/2016) έχει ως εξής:

“Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδί− ου του δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) στην περιοχή 75 «Ακαδημία Πλάτωνος» και ειδικότερα στο οικοδομικό τετράγωνο 37, που περικλείεται από τις οδούς Αίμωνος, Ευκλείδου, Δημοσθένους και Λεβιδίου, με το χαρακτηρι− σμό του με στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Α τμήματος αυτού ως χώρου σχολείου, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών με την υπ’ αριθ. 7898/2016 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανα− θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ”

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: