ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » Πάρκο » Τον Κλήδονα γιορτάσαμε!

Τον Κλήδονα γιορτάσαμε!

κληδονας 2016Για μία ακόμη χρονιά γιορτάσαμε το Κλήδονα στην Ακαδημία Πλάτωνος. Άναψαν οι φωτιές, άρχισαν τα νταούλια, ο χορός και τα άλματα πάνω από τα καιόμενα ξύλα. Και του χρόνου


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: