ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » Ιστορία » 12 Οκτωβρίου 1944 η απελευθέρωση της Αθήνας(3)

12 Οκτωβρίου 1944 η απελευθέρωση της Αθήνας(3)

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Α.Τάσσος (Αλεβίζος) Η απελευθέρωση της Αθήνας


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: