ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » Νέα » Έκκληση συμπαράστασης για το Ελληνικό

Έκκληση συμπαράστασης για το Ελληνικό

Κοινή Επιτροπή Πολιτών : αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, επιστηµόνων του περιβάλλοντος και εκπροσώπων των κινηµάτων για την πόλη και το περιβάλλον στην Αττική και ευρύτερα τη χώρα.

 

Βρισκόµαστε στην τελική φάση του αγώνα κατά της υφαρπαγής της µεγαλύτερης έκτασης δηµόσιας γης στην Αττική που αποτελεί τον µοναδικό σηµαντικού µεγέθους ελεύθερο δηµόσιο χώρο, ο οποίος θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά στην ανάσχεση της οικιστικής και περιβαλλοντικής υποβάθµισης της Αττικής και στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Καλούµε τα κινήµατα και τους ενεργούς πολίτες να τον δώσουµε από κοινού για να αποτρέψουµε τα σχέδια που θα καταστρέψουν ανεπανόρθωτα την ταυτότητα και το µέλλον της Αττικής. Ζητάµε τη συνδροµή όλων τόσο για να καλύψουµε το υψηλό κόστος του δικαστικού αγώνα – που υπολογίζεται γύρω στις 17.000€ όσο και για να διαδώσουµε τις θέσεις µας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για την οικονοµική ενίσχυση :

Εθνική Τράπεζα IBAN : GR5901101570000015794587780, Πορτάλιου Ελένη, «για το Ελληνικό »

Eurobank IBAN : GR7502606300000000103731729, Πορτάλιου Ελένη, «για το Ελληνικό »


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: