ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » "Academy Gardens" » ΕΝΩΣΗ ΕΒΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:Αντιτίθεται στη δημιουργία mall στην συμβολή της Λένορμαν και Κηφισού

ΕΝΩΣΗ ΕΒΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:Αντιτίθεται στη δημιουργία mall στην συμβολή της Λένορμαν και Κηφισού

Υποκρίνονται όσοι μιλούν για το “θάνατο του εμποράκου” ή βλέπουν ως αιτία μόνο την δημιουργία του Mall.

Τα πολυκαταστήματα και η πολυεθνικές είναι ήδη στον εμπορικό ιστό της πόλης συμπιέζοντας και εκτοπίζοντας τους αυτοαπασχολούμενους.

Η παρακηφίσια ζώνη που θα σώζονταν από το πρόγραμμα URBAN και το Κέντρο Υποστήριξης Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων “ΚΥΒΕ” δεν ενίσχυσε και δεν έσωσε της βιοτεχνίες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στο https://www.902.gr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: