ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » "Academy Gardens" » Για τη δραστηριότητα του 2015, η Artume ενημερώνει το 2018, κ. Σταθάκη…

Για τη δραστηριότητα του 2015, η Artume ενημερώνει το 2018, κ. Σταθάκη…

Με απόσταση 21 μηνών ενημερώνει η Artume AE το ΓΕΜΗ για τη δραστηριότητά της. Το τελευταίο διάθεσιμο έγγραφο για απόφαση που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2016, κατατέθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2018.

 

Τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί για την εταιρεία, στην οποία άνοιξε τις πόρτες του ο κ. Σταθάκης είναι της οικονομικής χρήσης 2014 .

Από άλλο έγγραφο μαθαίνουμε πως, επίσης στις 31 Ιανουαρίου 2018, έγινε καταχώρηση εγγράφο απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης που έγνε στις …30 Ιουνίου 2015 και αφορούσε την έγκριση των οικονομικών του 2014 και τον ορισμό της Pricewaterhousecoopers για τον έλεγχο των οικονομικών του 2015.

Και η απορία είναι για τους υπουργούς που έχουν εμπλακεί με την ιστορία αυτή.  Γνωρίζουν πως ο “επενδυτής” του Academy Gardens δεν ενημερώνει έγκαιρα για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.  Διότι, κανονικά, θα έπρεπε να διαβάζαμε ήδη τον ισολογισμό του 2016…

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: