ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » "Academy Gardens" » Με υπογραφή Σταθάκη τα 21 μέτρα υπέρ του mall

Με υπογραφή Σταθάκη τα 21 μέτρα υπέρ του mall

Με υπογραφή του υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη, η Artume φαίνεται να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κατασκευής του εμπορικού κέντρου “Academy Gardens” στην Ακαδημία Πλάτωνος. Προηγήθηκε η κρίσιμη υπογραφή του Αριστείδη Μπαλτά πρώην  υπουργού της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία επικύρωσε την αλλαγή της   απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου από τα 15 μέτρα προς τα πάνω.

Η δημοσίευση στο ΦΕΚ έχει ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2018 και επιτρέπει στην Artume να κατασκευάσει το εμπορικό κέντρο.

Το ΠΔ με υπογραφή Σταθάκη, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Ανώτατο όριο τα 21 μέτρα για το “Academy Gardens”.

Με το ΠΔ  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και φέρει την υπογραφή του Γ. Σταθάκη,  “κρίνεται η τροποποίηση των ισχυόντων όρων και περιορισμών δόμησης στα Ο.Τ. 124, 126, 127 και 128 της περιοχής 75 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων και καθορίζονται ως εξής:

 

– Συντελεστής δόμησης : Δύο και ένα δέκατο (2, 1)

– Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων επί της λεωφόρου Κηφισού εικοσιένα (21) μέτρα. Κατά μήκος της πλευράς προς τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μειώνεται και δεν υπερβαίνει τα δεκαοκτώ (18) μέτρα.

– Ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4067/2012 (Α’79), όπως ισχύουν.”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: