ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » "Academy Gardens" » Πείτε και καμία αλήθεια στη “Ναυτεμπορική” για τη γειτονιά σας!

Πείτε και καμία αλήθεια στη “Ναυτεμπορική” για τη γειτονιά σας!

Η μακέτα της Artume για το Academy Gardens, όπως δημοσιεύτηκε στη “Ναυτεμπορική”.

Ο δεύτερος κύκλος πιέσεων- μέσω δημοσιευμάτων- προς την κυβέρνηση να υπογράψει γρήγορα και το δεύτερο ΠΔ για  την τροποποίηση της ρυμοτομικής γραμμής του οικοπέδου της Artume, ξεκίνησε.

Στη “Ναυτεμπορική” η Τέτη Ηγουμενίδη έγραψε ένα …έπος για τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έχει αντιμετωπίσει ο “επενδυτής” , δεν μπήκε στον κόπο να αναφέρει δύο πολύ απλά πράγματα.

Ο επενδυτής όταν το αγόρασε ήξερε πως η κατασκευή του Εμπορικού Κέντρου:

-Δεν επιτρεπόταν από τις χρήσεις γης.

-Δεν υπήρχε ο υψηλός συντελέστης δόμησης  και το ύψος που απαιτούσε .

‘Ολα αυτά, με πίεσεις άλλαξαν και ο Γιώργος Σταθάκης (καθηγητής) με το ΠΔ που υπέγραψε ήρθε και τα νομιμοποιήσε.

 

‘Ολο αυτό που ονομάζουν γραφειοκρατία δεν τίποτα άλλο από την εφαρμογή των νόμων και την προσπάθεια να αλλάξουν προς όφελος της επιχείρησης. Φυσικά η μακέτα του έργου που δημοσίευσε η εφημερίδα, ίσως μας λέει και κάτι για την προέλευση των πληροφοριών.

 

Όμως σημασία έχει ποια βασικά σημεία της επίμαχης υπόθεσης.  ξέχασε η Τέτη Ηγουμενίδη, η οποία φυσικά δεν μπήκε στον κόπο να ρωτήσει ποια είναι η άποψη της άλλης πλευράς, για παράδειγμα του δήμου Περιστερίου…

Εκτός, κι αν πιστεύουν πως στη “Ναυτεμπορική” πως η επένδυση αυτή θα επηρεάσει και την εκδοτική εταιρεία που έχει το κτίριο επί της Λενορμάν, λίγο όμως μακρύτερα από το επίμαχο σημείο.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: