ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » "Academy Gardens" » Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δικηγόρων…

Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δικηγόρων…

Η Artume SA μεταξύ άλλων πληρώνει δαπάνες προβολής και διαφημίσης. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από τον ισολογισμό για τη χρήση του 2015 που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ  μετά από 3 χρόνια, στις 26 Οκτωβρίου 2018.

Για “‘έξοδα προβολής και διαφήμισης” πλήρωσε στη χρήση 2015, το ποσό των 33.000 ευρώ, έναντι ποσού 44.000 ευρώ στη χρήση του 2014. Διαφήμιση της Artume SA  ή του σχεδίου για την κατασκευή του εμπορικού της κέντρου δεν έχουμε δει, οπότε προκύπτει το ερώτημα σε ποιους κατευθύνθηκαν αυτές οι δαπάνες “προβολής και διαφήμισεις”. Τα περισσότερα χρήματα δόθηκαν σε δικηγόρους. Στη χρήση 2015, ποσό 236.000 ευρώ και το 2014, ποσό 417.000 ευρώ.

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: