Το χρονικό της ανέγερσης εμπορικού στην Ακαδημία Πλάτωνα μετά το Academy gardens

leroy4Η εξέλιξη της δημιουργίας «εμπορικών μεγάλων κουτιών» από την HINES – HIGR A.E. στο οικόπεδο του πρώην Μουζάκη και στο παράπλευρο αυτού Οικοδομικό Τετράγωνο (Κηφισού και Λενορμάν)  στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Πολύ επιγραμματικά παρακάτω σε βήματα, αποτυπώνεται η εξέλιξη, η ανάπτυξη της επέμβασης  της HINES (δια της HIGR A.E.), όπως αυτή παρακολουθείται μέχρι σήμερα.

 1. Ιανουάριος 2019: Η HIGR A.E., ζητά, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦΑΠΑ), προκειμένου να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το έργο της “Νέο διώροφο κτήριο καταστήματος με ανοικτό χώρο στάθμευσης στο δώμα” στο οικόπεδο πρώην Μουζάκη στην Ακαδημίας Πλάτωνος. Ωστόσο, υπάρχει ένα τυχαία σημαντικό λάθος ( «λεπτομέρεια» σίγουρα για την εταιρεία): παρ’ ότι το Έργο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, κατατάσσεται στην κατηγορία  Α (ομάδα 6), για την οποία απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν την πολύ απλούστερη διαδικασία ένταξης του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), όπου μπορούν να ενταχθούν έργα Κατηγορίας Β, με ένα τέχνασμα: ζητούν να αδειοδοτηθούν  περιβαλλοντικά μόνο για το χώρο στάθμευσης και όχι για το κατάστημα. Στην αίτησή τους δηλαδή το έργο αναφέρεται ως “ «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» Η Εφορεία, εντόπισε το θέμα και απάντησε ότι το έργο δεν εντάσσεται στην κατηγορία Β αλλά στην Α, για την οποία απαιτείται εκπόνηση ΜΠΕ.

 1. Φεβρουάριος 2019: Η HIGR A.E.,επανέρχεται με νέο αίτημα για την ίδια υπόθεση, επιμένοντας σε γνωμοδότηση για ένταξη σε ΠΠΔ του έργου “ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ». Δεν της εγκρίνεται.
 2. Απρίλιος 2019: Η HIGR A.E., ζητά τόσο από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων όσο και από την ΕΦΑΠΑ, έγκριση για την αρχιτεκτονική μελέτη έργου με νέο τίτλο “ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ¨. Η ΕΦΑΠΑ, στέλνει εισήγηση στο ΥΠΠΟΑ, για εισαγωγή του θέματος στο ΚΑΣ (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΕΦΑΠΑ/ ΤΠΚΑΜ/ 187165/131514/8065/1713/9-4-2019). Το θέμα εξετάζεται τέλη Μαΐου από το ΚΑΣ, το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά με όρους που συνίστανται σε μορφολογικές παρατηρήσεις της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, λόγω του κηρυγμένου ως νεότερου μνημείου Λαναρά που βρίσκεται σε επαφή και με ένα σημαντικό όρο για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος: Να τροποποιηθεί η κυκλοφοριακή μελέτη με χρήση εισόδου – εξόδου αποκλειστικά από τη λεωφόρο Κηφισού, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση του παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου.
 3. Ιούνιος 2019: Λίγες μόνο μέρες μετά τη συνεδρίαση, η HIGR, ζητά απευθείας από τη ΔΙΠΚΑ, επανεξέταση του όρου για την πρόσβαση από την Κηφισού, και καταφέρνει να εισαχθεί το θέμα στο ΚΑΣ και να επανεξετασθεί η επιβολή του συγκεκριμένου όρου λίγες μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές. Φορείς της περιοχής, που έτσι κι αλλιώς αντιδρούν στη νέα υποβάθμιση της περιοχής με την εγκατάσταση χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων εμπορίου, καταγγέλλουν δημόσια αυτή τη μεθόδευση. Το Συμβούλιο, ομόφωνα απέρριψε το αίτημα της εταιρείας.
 4. Ιούλιος 2019: Εκδίδεται η Υπουργική απόφαση έγκρισης της μελέτης. Ένας εκ των όρων της έγκρισης είναι ο νευραλγικός για την προστασία της ιστορικής περιοχής, όρος: Να τροποποιηθεί η κυκλοφοριακή μελέτη με χρήση εισόδου – εξόδου αποκλειστικά από τη λεωφόρο Κηφισού, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση του παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου.
 5. Ιούλιος 2019: Η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας Αττικής εγκρίνει κυκλοφοριακή μελέτη με χρήση αποκλειστικά της Λ. Κηφισού. Αυτό ήταν απαραίτητο στην εταιρεία για να πάρει άδεια και να αρχίσει τις εκσκαφές.
 6. Αύγουστος 2019: Η HIGR καταθέτει μελέτη “Ανέγερσης ισογείου καταστήματος μαζικής εστίασης σε ακίνητο επί της Λεωφόρου Κηφισού και των οδών Λενορμάν, Ηρούς και Κλεόβιδος. Πρόκειται για το ακριβώς απέναντι από το πρώην Μουζάκη τετράγωνο. Η εταιρεία προτίθεται να εγκαταστήσει στο νέο κτήριο κατάστημα της αλυσίδας Mac Donalds. Το ΚΑΣ γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης χωρίς κάποιον περιορισμό όσον αφορά την πρόσβαση. Τυχαίο;
 7. Σεπτέμβριος 2019: Ενώ οι εκσκαφές στο ακίνητο προχωρούν, η HIGR καταθέτει αίτηση θεραπείας, ενώπιον της Υπουργού Πολιτισμού κατά της υπουργικής απόφασης του Ιουλίου 2019, σε σχέση πάντα με τον όρο της πρόσβασης.

Η αίτηση θεραπείας της εταιρείας είναι σίγουρα ένα μνημείο αστειότητας και ψέματος. Η αστειότητα: Η εταιρεία υποστηρίξει ότι η διοχέτευση της κυκλοφορίας προς νότο, μέσα στο ανεπαρκές οδικό δίκτυο της όμορης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου, συντείνει στην προστασία του, πολύ καλύτερα απ’ ότι η χρήση της Λ. Κηφισού!!!!!!!!!!

 1. Νοέμβριος 2019: Η Λαϊκή Συνέλευση κατοίκων Κολωνού – Ακ. Πλάτωνος – Σεπολίων υποβάλλει αίτημα προς την ΥΔΟΜ δήμου Αθηναίων σχετικά με το εάν κατά την έκδοση της άδειας δόμησης πάρθηκαν υπόψη τόσο η ΥΑ του Ιουλίου 2019 για τον όρο πρόσβασης στις εμπορικές εγκαταστάσεις καθώς και οι λοιποί μορφολογικοί όσο και για τον εάν είχε συνυποβληθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) σύμφωνα με τη νομοθεσία. Μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου 2020 η ΥΔΟΜ δεν απάντησε, ως όφειλε, στο εν λόγω αίτημα. Τυχαίο;
 2. Ιανουάριος 2020: Η αίτηση θεραπείας εξετάστηκε από το ΚΑΣ, που γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της αποδοχής της προσφυγής της εταιρείας και της άρσης του όρου. Τι βάρος μπορεί να έχει ο σημαντικός ιστορικός, αρχαιολογικός χώρος της Ακαδημίας Πλάτωνος σε σύγκριση με την επένδυση της πολυεθνικής;
 3. Φεβρουάριος 2020: Εκδίδεται η ΥΑ αποδοχής της αίτησης θεραπείας. Το κείμενο της ΥΑ ξεπερνά τη λογική αλλά και τη φαντασία, καθώς αναφέρεται ότι ο όρος για την πρόσβαση, αίρεται για τον ίδιο ακριβώς λόγο που τέθηκε: “καθώς από τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν προκύπτει ότι με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο της Λεωφόρου Κηφισού ως εισόδου-εξόδου επιβαρύνεται η κίνηση και συνακόλουθα ο αρχαιολογικός χώρος της Ακαδημίας Πλάτωνος, εν συγκρίσει με τη χρήση των τριών εισόδων, επί των οδών Αντιγόνης, Ηρούς και Λεωφόρου Κηφισού”. Σημειωτέο ότι η μεν οδός Αντιγόνης είναι αδιάνοικτη και μη διαμορφωμένη, η δε Ηρούς έχει πολύ μικρό πλάτος.
 4. Ιούνιος 2020: Στην Περιφέρεια Αττικής έρχεται προς έγκριση η αναθεωρημένη μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων. Στις 26 ιουνίου η εταιρεία HIGR AE διαφημίζει τα εγκαίνια του πολυκαταστήματος της

 

 

 

 

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...