ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » Posts tagged 'Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτισμική Διαφορετικότητα'

Tag Archives: Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτισμική Διαφορετικότητα

Ζωντανά Βιβλία στην Ακαδημία Πλάτωνος!

ΖΩΝΤΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η 21η Μαΐου ανακηρύχθηκε το 2001 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτισμική Διαφορετικότητα, τον Διάλογο και την Ανάπτυξη (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development). Τα κράτη – μέλη, διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις διοργανώνουν εκδηλώσεις, με σκοπό τη διεύρυνση της γνώσης σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο και την αξία της πολιτισμικής διαφορετικότητας. (more…)