ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » Posts tagged 'Παναγιώτης Αποστολόπουλος Πέρρος'

Tag Archives: Παναγιώτης Αποστολόπουλος Πέρρος

Συμπόσιο απόψε στον Πλάτωνα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΦΙΛΟΣΟΦΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO – ΣΥΜΠΟΣΙO ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 7.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Ανθρώπινα ένστικτα και Πολιτεία.  Πλάτων, Σωκράτης, Προσωκρατική διανόηση και σύγχρονος ευρωπαϊκός στοχασμός.  Εισηγητής : Παναγιώτης Αποστολόπουλος Πέρρος
Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Στο χώρο που δίδαξε ο Πλάτων στο πάρκο  κάτω από τα δέντρα οργανώνουμε Συμπόσια – Συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών και απόψεων στον δρόμο που χάραξε ο Πλάτων.
Πως ακριβώς η φιλοσοφία γίνεται εργαλείο  για μια χειροπιαστή βελτίωση της καθημερινής ζωής μας.

Χώρος διοργάνωσης: “ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ” Μοναστηρίου 136, Ακαδημία Πλάτωνος – 104 42 Αθήνα

Τηλ. 2105120650 (18.00 – 22.00)

“Ανθρώπινα ένστικτα και Πολιτεία”

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΦΙΛΟΣΟΦΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO – ΣΥΜΠΟΣΙO ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟ ΣΤΙΣ 7.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Ανθρώπινα ένστικτα και Πολιτεία.  Πλάτων, Σωκράτης, Προσωκρατική διανόηση και σύγχρονος ευρωπαϊκός στοχασμός.  Εισηγητής : Παναγιώτης Αποστολόπουλος Πέρρος
Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Στο χώρο που δίδαξε ο Πλάτων στο πάρκο  κάτω από τα δέντρα οργανώνουμε Συμπόσια – Συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών και απόψεων στον δρόμο που (more…)