ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » Posts tagged 'ICOMOS'

Tag Archives: ICOMOS

Παρέμβαση από το ICOMOS: “Θα βλάψει τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος, το εμπορικό κέντρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέµα: Κατασκευή εµπορικού πολυκαταστήµατος (Mall) στην Ακαδηµία Πλάτωνος

Η Ακαδηµία Πλάτωνος, το πάλαι ποτέ «κάλλιστον προάστιον» της πόλης των Αθηνών, σήµερα αποτελεί µια υποβαθµισµένη περιοχή, αποτέλεσµα κακού σχεδιασµού, χρόνιας εγκατάλειψης και κρατικής ακηδείας. Στο πρόσφατο παρελθόν, βέβαια, υπήρξαν προτάσεις ενίσχυσης του πολιτιστικού της χαρακτήρα, όπως µε την ίδρυση του Μουσείου της Πόλης των Αθηνών ή την ενοποίηση του χώρου µε το ∆ηµόσιο Σήµα (Κεραµεικό) και το υπόλοιπο δίκτυο των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. (more…)