ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » Πολιτική » Ο Γιάννης Ρίτσος και ο “Επιτάφιος”

Ο Γιάννης Ρίτσος και ο “Επιτάφιος”

ΓΙΕ ΜΟΥ ΣΠΛΑΧΝΟ ΤΩΝ ΣΠΛΑΧΝΩΝ ΜΟΥ-1


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: