ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Home » "Academy Gardens" » Ενάντια στο mall και το Τμήμα Ιστοριας Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

Ενάντια στο mall και το Τμήμα Ιστοριας Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

ΨηφισμαΠανεπιστημίου Αθηνών2-18

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Συνέλευση του Τμήματός μας (συν. 6η/1-2-2018) μετά από συζήτηση ενέκρινε κατά πλειοψηφία το ακόλουθο ψήφισμα:

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την σχεδιαζόμενη ανέγερση πολυώροφου εμπορικού κέντρου τύπου «Mall» κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας του Πλάτωνος. Η ύψωση ενός οικοδομήματος αυτών των διαστάσεων θα αλλοιώσει το ιστορικό τοπίο της περιοχής, το οποίο, παρά την –ως μη ώφελε– βαριά υποβάθμιση που υφίσταται από ανοίκειες χρήσεις, εξακολουθεί να είναι ελεύθερο από κατασκευές τέτοιου μεγέθους.

Η προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος αποτελεί αίτημα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και των μελετητών της πλατωνικής φιλοσοφίας εδώ και πολλές δεκαετίες. Χάρη στις προσπάθειες του Παναγιώτη Αριστόφρονος και αργότερα της Aρχαιολογικής Yπηρεσίας, διαμορφώθηκε το υφιστάμενο σήμερα αρχαιολογικό πάρκο. Εντούτοις, η Πολιτεία δεν μερίμνησε για την περαιτέρω διαφύλαξη του χώρου, ο οποίος βρίσκεται σήμερα ανάμεσα σε μία οικιστική ζώνη και μία περιοχή εγκαταλελειμμένων εργοστασίων όπου αναπτύσσονται ρυπογόνες δραστηριότητες. Και αντί αυτή η δεύτερη ζώνη να αποτελέσει προέκταση του αρχαιολογικού πάρκου, αφού απώλεσε τις βιομηχανικές λειτουργίες της, ένα σημαντικό μέρος της παραδίδεται σήμερα στην κατασκευή του πολυώροφου εμπορικού κέντρου, που με τον όγκο του θα μεταβάλει δραστικά και οριστικά το τοπίο της ευρύτερης περιοχής –συμπεριλαμβανομένου και του υφιστάμενου αρχαιολογικού πάρκου.

Εκφράζουμε δε την αποδοκιμασία μας για τη χρήση του ονόματος της Ακαδημίας στην ονομασία του εμπορικού κέντρου («Αcademy Gardens»). H επιλογή αυτή προσβάλλει τις αξίες με τις οποίες έχει ταυτιστεί η Ακαδημία Πλάτωνος, ως χώρος καλλιέργειας της φιλοσοφίας και του μέτρου, καθώς και τη μακρά ιστορική διαδρομή του ονόματος και των συμβολισμών του.

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: