Αυτόνομη Ακαδημία στην Ακαδημία Πλάτωνος + LAB12 ASFA

Ο Κήπος της Ακαδημίας Πλάτωνος έχει προστατεύσει με επιτυχία τον εαυτό του από την κατασκευή του εμπορικού κέντρου των 45.000 m2. Η επενδύτρια εταιρεία BlackRock, παλαιότερα γνωστή ως «πάρα πολύ μεγάλη για να αποτύχει», αποτυγχάνει. Ας βοηθήσουμε τον Κήπο να εδραιωθεί ως νομική οντότητα! Για να τον προστατεύσει από τα σημερινά καταστρεπτικά σενάρια και ευθυγραμμισμένο με τα περιβαλλοντικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, το “κοινωνικο-κυβερνητικό γλυπτό”** Avtonomi Akadimia συνεχίζει να ξαναγράφει την ιδέα της Ευρώπης και να ονειρεύεται μια φωτισμένη κοινωνία. Ασκώντας την εκπαίδευση σα μορφή τέχνης και σαν κλειδί για τη μετάβαση από την κερδοσκοπική στην πνευματική ανάπτυξη, θα συγκεντρωθούμε σαν ένα λανθάνον κινηματογραφικό σκηνικό, στο βαθιά πραγματικό.***

Δύο εκπαιδευτικές διαδικασίες, η Αυτόνομη Ακαδημία Avtonomi Akadimia και το LAB12 της ΑΣΚΤ, θα αλληλοσυνδεθούν. Ανοίγουμε στη συμμετοχή του κοινού ένα πείραμα δημιουργίας ενός πανεπιστημίου σε εποχές «Κλιματικής Ευκαιρίας». Η «Κλιματική Ευκαιρία» μας έγκειται στη γνώση του εαυτού μας.

* όρος του καθ. Γιώργου Θεοδωράκη
** όρος του καθ. Luca Di Blasi

*** σε αντίθεση με το deepfake

KNOWING OURSELVESthe curriculum for a university in times of ‘Climate Chance’*

Avtonomi Akadimia in Akadimia Platonos + LAB12 ASFA

Akadimia Platonos Garden has successfully protected itself from the construction of the 45.000m2 shopping mall. The investor BlackRock, previously known as ‘too big to fail’, fails. Let’s help the garden establish itself as a legal entity. To protect it from the present scenarios of destruction, and aligned with the environmental movements across the world, the ‘socio-cybernetic sculpture’** Avtonomi Akadimia continues to rewrite the idea of Europe and to dream of an enlightened society. Practicing education as a form of art, and as a key for a transition from speculative to spiritual growth, we will gather as a latent film set, in the deepreal***.

Two educational processes, Avtonomi Akadimia and LAB12 ASFA will intertangle. We open an experiment of creating a university in times of ‘Climate Chance’ to the public participation. Our ‘Climate Chance’ lays in knowing ourselves.

* term by Prof. George Theodorakis
** term by Prof. Luca Di Blasi
*** in contrast to deepfake

PROGRAMME

June 20 20:00 Joulia Strauss ^^ Introduction of the programme | Εισαγωγή στο πρόγραμμα

June 20 20:00 Luca Di Blasi ^^ Seriousness without Enemy. Towards an Anthropocenic Concept of the Political | Σοβαρότητα χωρίς Εχθρό. Προς μια Ανθρωποκαινική Αντίληψη του Πολιτικού

June 21 18:00 Johanna Di Blasi ^^ Heritage Trouble: The Humboldt Forum Berlin (lecture and discussion) | Σκοτούρα Κληρονομιάς: The Humboldt Forum Berlin (διάλεξη και συζήτηση)

June 21 20:00 George Theodorakis ^^ From Climate Change to Climate Chance | Από την Κλιματική Αλλαγή στην Κλιματική Ευκαιρία

June 21 20:30 Extinction Rebellion Hellas ^^ Join the Rebellion  intro to XR Hellas Πάρτε μέρος στην αντίσταση – εισαγωγή στην XR Hellas

June 22 14:00 – 18:00 and June 23 10:00 – 14:00 Khien Phuc ^^ Qi Gong Workshop | Εργαστήρι Qi Gong ^^ registration | εγγραφές: +30 690 691 2882, info | πληροφορίες: www.lotuscentercambodia.org ^^ In collaboration with Sporos | Συνεργασία με το Sporos

July 17 18:00 James Simbouras ^^ The DAAO community meetings: Blockchain for the cultural commons | Συναντήσεις της κοινότητας του Αποκεντρωμένου Αυτόνομου Εικαστικού Οργανισμού (D.A.A.O.): To Blockchain για τα πολιτισμικά κοινά

July 17 20:00 Eirini Vlavianou ^^ Observation, exploration and artistic reflection on Akadimia Platonos site | Παρατήρηση, διερεύνηση και καλλιτεχνική επεξεργασία του χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος

July 17 21:00 Raimar Stange ^^ Identity politics and freedom of art | Πολιτική Ταυτότητας και Ελευθερία της Τέχνης

July 19 20:00 Thomas Oberender ^^ Occupy History | Κατάληψη της Ιστορίας

July 20 20:00 Thomas Oberender ^^ Welt ohne Außen | Κόσμος χωρίς Έξω

ASFA, Kolokotroni 4, Athens | ΑΣΚΤ, Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα

September 10 14:00 – 17:00, September 11 14:00 – 17:00, and September 12 14:00 – 17:00 Clara Mosconi ^^ Impermanence: Conversations about posters as political resistance | Παροδικότητα: Διάλογοι για την Αφίσα σαν Μέσο Αντίστασης

September 12 10:00 – 13:00 Going beyond the nation-state: an exchange between European Alternatives and Athenian Initiatives | Πηγαίνοντας πέρα από το έθνος-κράτος: μια ανταλλαγή ανάμεσα στις/στους Εuropean Αlternatives και σε Aθηναϊκές πρωτοβουλίες

participants will be announced soon | οι συμμετέχουσες/οντες θα ανακοινωθούν σύντομα

September 12 20:00 Linas & Team ^^ Lecture and preparation for plant and frog medicine circles | Διάλεξη και προετοιμασία για τους θεραπευτικούς κύκλους του φυτού και του βάτραχου

September 13, 14 Linas & Team ^^ Amazonian plant and frog medicine circles in the jungle of Evia | Αμαζόνιοι θεραπευτικοί κύκλοι του φυτού και του βάτραχου, στη ζούγκλα της Εύβοιας ^^ information and registration | πληροφορίες και εγγραφές: +30 690 691 2882

September 15 18:00 Jonas Tinius ^^ Welcome, and Enjoy the Ruins. On the Fetish of Antiquity and Capitalist Abandon | Καλώς ήλθατε, Απολαύστε τα Ερείπια. Σχετικά με το Φετίχ της Αρχαιότητας και την Καπιταλιστική Εγκατάλειψη 

September 15 19:00 Sotirios Bahtsetzis ^^ Towards Posthuman Ecologies of Affect

^^

Akadimia Platonos, meeting point at the entrance opposite the Cooperative Café, Monastiriou Str. 140, Metro Larissa M2, Metro Metaxourgeio M2, Bus 051, bus stop Kratilou or call +30 690 691 2882 if lost

Ακαδημία Πλάτωνος, σημείο συνάντησης στην είσοδο απέναντι από το Συνεταιριστικό Καφενείο στην οδό Μοναστηρίου 140, μετρό Σταθμός Λαρίσης M2, μετρό Mεταξουργείο M2, λεωφορείο 051, στάση Κρατύλου ή καλέστε στο +306906912882 σε περίπτωση που δεν βρίσκετε το σημείο συνάντησης

Programme and deantropocene drawings: Joulia Strauss | Πρόγραμμα και Deanthropocene Σχέδια: Joulia Strauss
Special thanks: George Theodorakis, Katy Cork, Kostas Voulgaris and Anastasia Efstathiadi Ειδικές ευχαριστίες στον Γιώργο Θεοδωράκη, στην Katy Cork, στον Kώστα Βούλγαρη και στην Αναστασία Ευσταθιάδη 

http://avtonomi-akadimia.net
http://www.lab12.art
https://www.facebook.com/avtonomiakadimia
https://www.facebook.com/ASFA-Studio-Poka-Yio-287394792084851

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...